Секција ЕЕ и ОИЕ

18.12.2015.
Ученици 4-3 су у оквиру Секције за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије реализовали пројекат енергетско-ефикасног осветљења. У учионици бр. 1 постојеће Т8 флуо-цеви замењене су новим LED-T8 цевима. Циљ пројекта је да се повећа квалитет осветљења учионице уз смањење трошкова за електричну енергију. Уградњом LED-T8 цеви побољшана је и равномерност осветљења у учионици што се одражава на бољи рад. Намера секције је да осветљење у целој школи буде замењено LED-T8 цевима. Видевши резултате рада секције, школа је набавила нових 20 LED-T8 цеви које ће бити инсталиране у што краћем року.

You may also like...