ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРВИ РАЗРЕД

11  Електротехничар за термичке и расхладне уређаје

 УЧИОНИЦА 1

12, 1 3  Електротехничар за енергетику

УЧИОНИЦА 2  –  УЧИОНИЦА 3

(СПИСАК У ХОЛУ ШКОЛЕ И НА ВРАТИМА УЧИОНИЦА 2 И 3)

1Електротехничар за процесно управљање

УЧИОНИЦА 4

15  Електротехничар за електронику на возилима

УЧИОНИЦА 5

16  Електротехничар електронике

УЧИОНИЦА 6

17  Електротехничар мултимедија

УЧИОНИЦА 7
18, 19  Електротехничар информационих технологија

УЧИОНИЦА 8  –  УЧИОНИЦА 9

(СПИСАК У ХОЛУ ШКОЛЕ И НА ВРАТИМА УЧИОНИЦА 8 И 9)

110, 111 Електротехничар рачунара

УЧИОНИЦА 10  –  УЧИОНИЦА 11

(СПИСАК У ХОЛУ ШКОЛЕ И НА ВРАТИМА УЧИОНИЦА 10 И 11)

You may also like...