ПОХВАЛА ЗА 4/2

На Наставничком већу 23. новембра похваљени су ученици 4/2 и професор Александар Савић јер су за време практичне наставе од 13. до 20. новембра  заменили постојеће сијалице у ходницима школе у Сврљишкој улици бр.1 на Карабурми. Ученици су поставили  лед осветљењеи тако  допринели уштеди електричне енергије.

You may also like...