Електротехничар електронике

Електротехничар електронике стиче широк спектар суштинских знања из многих области што му омогућава да се лако укључи у све области рада у домену електронике. Као универзални електротехничари врло лако се запошљавају у свим областима где електроника има примену: у медицини, у свим доменима телекомуникација и примене рачунара, у разним сервисима, трговини. (30 ђака)

elektronika

 

Наставни план за образовни профил електротехничар електронике