Електротехничар мултимедија/ОГЛЕД

Овај образовни профил четвртог степена први пут стартује 2006. године. Програм мултимедија је савремен и обухвата најновија техничка достигнућа у области дигиталног записа, обраде и преноса звука и слике. Ученици се на смеру оспособљавају за самосталну израду илустрација, анимација и мултимедијалних wеб сајтова… Смер обухвата широк дијапазон врло интересантних области у којима сваки ученик може да задовољи интересовања и развије креативност. Електротехничар мултимедија може да ради у свим медијским и издавачким кућама, маркетингу, филмској и музичкој индустрији… Школа је обезбедила све услове за спровођење теоријске и практичне наставе. (30 ђака)

multimedia

Наставни план за образовни профил електротехничар мултимедија-оглед