Електротехничар информационих технологија / ОГЛЕД

Техничари овог образовног профила стичу знања и вештине којима отварају пут ка занимањима будућности. Школа је ученицима овог образовног профила посветила врхунске наставнике и услове за рад.
Циљ огледа је:
– оспособљавање за израду софстверских апликација
– креирање и развијање базе података

– креирање статичких и динамичких веб презентација и
– одржавање и провера сигурности информационих система.
(48 ђака)

it

 

Наставни план за образовни профил електротехничар информационих технологија-оглед