Електротехничар рачунара

У оквиру овог профила образују се техничари за рад на хардверу и софтверу, техничари који се баве одржавањем електронике самог рачунара или реализацијом програма на рачунару. Рачунари налазе примену у свим областима људске делатности па је, стога, ово занимање веома атрактивно. Могућности запошљавању су веома велике. Beћина ђака наставља школовање на ЕТФ-у, ВЕТШ-у, ФОН-у и другим високообразовним установама. (60 ђака)

 

racunari

Наставни план за образовни профил електротехничар рачунара