Стручно веће српског језика и страног језика

Презиме и име

Предмет

Бојанић Славица

Енглески језик

Вулић Видак

Немачки језик

Вуловић Милица

Српски језик и књижевност

Давидовић П. Светлана

Енглески језик

Марјановић Марко-председник стручног већа

Српски језик и књижевност

Милошевић Александра

блог и Facebook

Енглески језик

Митровић Марија

Енглески језик

Нејчев Светлана

Српски језик и књижевност

Пештерац Ивана

Српски језик и књижевност

Продановић Ана

Српски језик и књижевност

Радојичић Нена

Српски језик и књижевност

Спасић Јелена

Енглески језик

Стефановић Нинослав

Енглески језик

Тадић Мирослава

Српски језик и књижевност