Стручно веће општеобразовних предмета

Презиме и име

Предмет

Предмет

Предмет

Васић Мирослав

Верска настава

Говедарица Јелена

Филозофија

Етика

Гранић Палфи Љиљана

Ликовна култура

Уметност

Грађанско васпитање

Ђорђевић Јелена

Физичко васпитање

Живковић Ана

Социологија

Устав и права грађана

Грађанско васпитање

Живковић Немања – председник стручног већа

Физичко васпитање

Иванковић Петар

Историја

Ковачевић Јаворка

Грађанско васпитање

Лоњак Синиша

Физичко васпитање

Мастиншек Зорана

Историја

Матић Ивана

Музичка уметност

Грађанско васпитање

Милосављевић Ненад

Физичко васпитање

Николић Мирјана

Физичко васпитање

Радовановић Немања

Верска настава

Роквић Винка

Социологија

Социологија са правима грађана