Отворена врата

ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА   ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА  2016/2017. год.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

ПРИМАЈУ РОДИТЕЉЕ СВАКОГ ДАНА ПРЕМА РЕДОВНОМ РАСПОРЕДУ ЧАСОВА У ВРЕМЕ ОДМОРА И ТО:

 

ПРЕ ПОДНЕ:                                          

 

Велики одмор

9:20 9:40
  Одмор –

10 минута

11:15 11:25

ПОСЛЕ ПОДНЕ:

 

Велики одмор

15:35 15:55
Одмор –

10 минута

17:30 17:40