Стручно веће математике и природних наука

Презиме и име

Предмет

Предмет

Вучковић Вера

Математика

Јовић Гордана

Хемија

Јовчић Мирјана

Математика

 

Коврлија Ирена

Математика

Алгебра са аналитичком геометријом

Кушљевић Марија

Математика

Једначине, диференцијални и интегрални рачун

Лазовић Јована – председник стручног већа

Математика

Лукачић Слађана

Математика

Лукић Златица

Физика

Михајловић Петровић Данијела

Математика

Радојевић Милица

Математика

 

Радојевић Душанка

Математика

Једначине, диференцијални и интегрални рачун

Ристић Зоран

Физика

Савић Бранка

Математика

Томашевић Радован

Географија

Томић Драгана

Биологија

Грађанско васпитање