Стручно веће рачунара

Презиме и имеПредмет Предмет ПредметПредмет 

Вељковић Весна

Програмирање Информациони системи и базе података     

Вујадин Предраг

Основе аутоматског управљања    

Вулета Радинка – председник стручног већа

Рачунарство и информатика     

Ђорић Биљана

Веб дизајнВеб програмирање      

Живановић Младен

Рачунари Микропроцесори са елементима програмирања    

Здравковић Милица

Рачунарство и информатика Програмирање     

Јовановић Бојан

Рачунарске мреже и комуникацијеОснове аутоматског управљања Давачи и изв. елементи Електричне инсталације и уређаји  

Кнежевић Драган

Рачунарство и информатика      

Марковић Гордана

Примена рачунара у електротехници    

Николић Дејан

Рачунарски хардвер    

Савић Градимир

Рачунарске мреже и комуникације Оперативни системи    

Танацковић Гордана

Програмирање    

Тимчић Данијела

Програмирање    

Тодоровић Снежана

Примена рачунара у електротехници