Стручно веће општестручних предмета

Презиме и име

Предмет

Предмет

Предмет

Предмет

Бузатов Снежана

Електрична мерења

Васиљевић Милан

Техничко цртање са нацртном геометријом

Основе машинства

ОТО мотори

Практична настава

Вранеш Зоран

Економика и организација предузећа

Јовановић Виолета

Основе електротехнике 1

Основе електротехнике 2

Косановић Љиљана

Основе електротехнике 1

Основе електротехнике 2

Милинковић Зоран – председник стручног већа

Техничко цртање са нацртном геометријом

Мотори СУС и моторна возила

Предузетништво

Ратковић Соња

Електрична мерења

Мерења у електроенергетици

Соколовић Жељко

Пословне комуникације

Станковић Зоран

Основе електротехнике 1

Основе електротехнике 2

Основе телекомуникације

Текић Небојша

Рачунарска графика и мултимедија

Хорват Силвана

Основе електротехнике 1

Основе електротехнике 2