Контакти

logo_mali (1)

2
Браће Грим бр. 32
4
Сврљишка бр. 1
ТЕЛЕФОНИ ТЕЛЕФОНИ
секретар 011/2761-963 помоћник 011/2783-390
зборница и помоћник 011/2761-026 зборница 011/2776-726
библиотекар 011/2751-666
рачуноводство 011/208-4598
e-mail   
школа
директор
секретар
педагог
психолог
 
рачуноводство

сваки професор има своју е-пошту нпр. d.ilic@koncar.edu.rs