Колико до звона

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

 

СМЕНА ЧАС Почетак Крај

 

ПРЕ ПОДНЕ

ПРВИ 7:45 8:30
ДРУГИ 8:35 9:20
Велики одмор 9:20 9:35
ТРЕЋИ 9:40 10:25
ЧЕТВРТИ 10:30 11:15
Одмор – 10 минута 11:15 11:25
ПЕТИ 11:25 12:10
ШЕСТИ 12:15 13: 00
СЕДМИ 13:05 13:50
 

ПОСЛЕ ПОДНЕ

ПРВИ 14:00 14:45
ДРУГИ 14:50 15:35
Велики одмор 15:35 15:50
ТРЕЋИ 15:55 16:40
ЧЕТВРТИ 16:45 17:30
Одмор – 10 минута 17:30 17:40
ПЕТИ 17:40 18:25
ШЕСТИ 18:30 19:15
СЕДМИ 19:20 20:05