Стоп насиљу

КОРАЦИ ПОСТУПАЊА У СИТУАЦИЈИ НАСИЉА ИЛИ СУМЊЕ ДА СЕ ДЕШАВА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ  И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

 

КОМЕ СЕ ОБРАТИТИ?

 

У СИТУАЦИЈИ ДЕШАВАЊА ИЛИ ПОСТОЈАЊА СУМЊЕ ДА СЕ НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ ДЕШАВА, ПРИЈАВЉИВАЊЕ СЕ ОДВИЈА СЛЕДЕЋИМ РЕДОСЛЕДОМ:

 

Информација о дешавању или постојању сумње на насиље, злостављање и занемаривање се даје путем ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА за пријаву насиља, злостављања и занемаривања, који можете преузети са сајта или у самој школи.  

arrowdown

ПРИЈАВА СЕ ЛИЧНО ДОСТАВЉА:

У Електротехничкој школи „Раде Кончар“,  Браће Грим 32, директору, помоћнику директора или  педагошко-психолошкој служби, који пријаву прослеђују Тиму одмах по добијању информације о дешавању или постојању сумње на насиље, злостављање и занемаривање.

 

Тим за заштиту ученика од насиља, злоставања и занемаривања

ОРГАНИЗУЈЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ У УСТАНОВИ, обавештава директора и по потреби предузима заштитне мере, информише родитеље, информише надлежне службе.

arrowdown

Тим за заштиту ученика од насиља, злоставања и занемаривања

ДАЈЕ ИНФОРМАЦИЈУ О ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА заштите ученика подносиоцу пријаве, директору и надлежним службама.

Сазнајте више… http://sbn.rs/