ОПРЕМА ПО КАБИНЕТИМА – СВРЉИШКА 1

ОПРЕМА ПО КАБИНЕТИМА – СВЉИШКА 1

ПРИЗЕМЉЕ

Prizemlje

1. Лабораторија за Мерења у електроници и медицинске уређаје

Осцилоскопи, генератори функција, макете за поједине елементе, блок шеме…мултимрдијална радна станица

multimedia

2. Кабинет за информатику

15рачунара Пентиум 3 600MHz, 1 Пентиум 4 2,4GHz,1 Пентиум 22×400MHz


tc

3. Мултимедијални кабинет

Монтажни сто-миксета, Паметна табла, камере, осцилоскопи, шеме,макете, мерни инструменти

4.Радионица за термичке и расхладне уређаје

Расхладни и термички уређаји, алат, компресори,кондензатори, испаривачи…

ter_rash

5. Блок просторија за аутоелектронику

1.      Возило Yugo Koral 1.1 l, Peugeot-мотор;
2.      Возило Oldsmobile Ninety Eight 3,83,8 лит;
3.      Испитни сто за електричне машине на возилима“BOSCH“;
4.      Уређај за дијагностику возила:
– BOSCH КТС 651 – 2ком
– BOSCH КТС 550  – 1 ком
– АТАЛ 520М – 1ком
– АТАЛ Multi scope- 1ком
5.      Уређај за сервисирање клима уређаја на возилима;
6.      Дизалица двостубна 3,2т;
7.      
Уређај за мерење емисије издувних гасова на бензинским и дизел моторима;

8.      Компресори;
9.      
Уређаји за подешавање фарова – 2ком;
10.  
Уређаји чишћење и UV прање бризгаљки;

11.  Манометри за мерење компресије бензинских и дизел мотора;
12.  Софтверски пакети са електронским сервисним информацијама за возила (ESI tronicWork ShopAutodataSUN SAISELSA WinMITCHELL,…..)
13.  
Комплети алата за аутомеханичара и аутоелектричара;
14.  
Остало мерни уређаји и инструменти за оправку и  дијагностику кварова на возилима (Осцилоскопи, Стробоскопи, Уређаји за тражење кратког споја у инсталацији, итд.)

auto

6. Радионица за електромоторне погоне

Дизалица, три лифта,припадајућа аутоматика,макете инструменти…

lift

7.Радионица за електротехничку и металску праксу

Струг, бушилица, брусилице, стеге за механичку обраду, аутомати за инсталације, бројила, прекидачи, склопници, електротехнички инсталациони прибор…

8.Радионица за енергетику

Каблови, кабловске спојницеи главе, алати за рад на електричним инсталацијама, трансформатори, мотори, бројила…

I СПРАТ

9.Лабораторија за дигиталну електронику

Рачунари, макете,пратећа опрема

10.Лабораторија за електронику

Осцилоскопи, Генератори функције,Дигитални мултимери компатибилни и пратећа опрема

elek

11.Лабораторија за електрична мерења

Мерни инструменти и пратећа опрема

mer

12.Лабораторија за електричне машине

два асинхрона мотора контролисана омрон контролером, 15 умрежених рачунара, машина једносмерне струје, асинхрони мотор, исправљачи, трансформатори, аутотрансформатори , пратећа опрема

el masi

12.Лабораторија за енергетску електронику

макете, мерни инструменти, пратећа опрема

energet