БИБЛИОТЕКА

Школска библиотека у свом фонду има преко десет хиљада књига. Поред стручне литературе (рачунарство, електроника, енергетика), уџбеника и школске лектире, ту су још и бројна издања класичне књижевности, српске и светске. Фонд библиотеке се редовно обнавља, те се овде могу наћи и многи савремени романи различитих жанрова, популарна психологија, као и књиге о историји, уметности… Ученици и запослени имају могућност да учествују у плану набавке нових књига.
Најактивнији читаоци од школске 2013/14. године добијају Библиокон похвалнице и награђују се књигама по сопственом избору.
За библиотечке послове користи се програм Библиокон, настао из жеље библиотекара ЕТШ „Раде Кончар“ да унапреди рад школске библиотеке.

Школска библиотекатвоје уточиште и твој прозор у свет!

biblioteka

 РАДНО ВРЕМЕ БИБЛИОТЕКЕ

КОНТАКТ
bibliotekar@koncar.edu.rs
011 2751666

За више информација посети:

www.bibliokon.weebly.com

facebook