Ванредни ученици

ВАНРЕДНА НАСТАВА

                                                                                                                      УПИС ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА
Ученици који су завршили трећи степен електротехничке струке, полажу диференцијалне испите и то:
У првом разреду: Биологија и Техничко цртање са нацртном геометријом
У другом разреду: Примена рачунара, Историја, Физика и стручни предмет зависно од смера
У трећем разреду: Социологија и четири до пет стручних предмета
У четвртом разреду: сви предмети осим Устава и Економике.Ученици при упису на ванредно школовање, уз молбу, прилажу оверене фотокопије сведочанстава и дипломе трећег степена.
Молба се предаје секретаријату школе у Браће Грим 32.
Након прихватања молбе уплаћује се уписнина предвиђена ценовником за доквалификацију и преквалификацију ванредних ученика.
Ученици четвртог степена који прелазе на ванредно школовање, полажу све предмете предвиђене наставним планом у одређеном разреду.
Упис по члану 108. закона је резервисан само за ученике  са највише две недовољне оцене у току редовног школовања.Пријем ванредних ученика : четвртком и петком од 14-19 h.
Сва обавештења тим данима можете добити и преко телефона 011/2776-726-зборницаОрганизатор наставе за ванредне ученике

 

Миодраг Јанковић

 

Задаци из математике