Електротехничар процесног управљања

Пратећи савремене трендове у развоју електротехнике, ЕТШ „Раде Кончар“, по први пут у Србији, 2005. године уводи ново занимање eлектротехничар процесног управљања. Ово занимање омогућава запослење у свим важнијим предузећима у Србији (EПСEMСUSstilCoca ColaНИС-Нафтагас) и свуда где постоји модерна индустријска производња. Теоријска и практична настава обавља се на SIEMENS PLC контролерима.  (30 ђака).

procesno_upravljanje

 

Наставни план за електротехничар процесног управљања