Календар уписа и потребна докуменета

Мали календар уписних активности

КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ ШКОЛСКА 2016/17. ГОДИНА
 ИЗ КАТАЛОГА ШКОЛА СА ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА
Електротехничка школа Раде Кончар
11000 Београд Браће Грим 32 Тел: 2763062
ел. пошта: koncar@beotel.rs вебсајт: http://www.koncar.edu.rs
Електротехника
BGPA SE 4E05S Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 30 /0/ 4 год.
BGPA SE 4E23S Електротехничар процесног управљања 30 /5/ 4 год.
BGPA SE 4E27S Електротехничар мултимедија 30 /0/ 4 год.
BGPA SE 4E03S Електротехничар електронике 30 /5/ 4 год.
BGPA SE 4E08S Електротехничар рачунара 60 /5/ 4 год.
BGPA SE 4E21S Електротехничар за електронику на возилима 30 /0/ 4 год.
BGPA SE 4E04S Електротехничар енергетике 60 /5/ 4 год.
BGPA SE 4E40S Електротехничар информационих технологија – оглед 48 /0/ 4 год.

ДOКУМЕНТА ПOТРЕБНА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

1. ПРИЈАВА ЗА УПИС – пoпуњена;

2. УВЕРЕЊЕ О ЗАВРШЕНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

3. ОРИГИНАЛНО СВЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОМ ОСНОВОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ, ОДНОСНО ОРИГИНАЛНО СВЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

4. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ (ОРИГИНАЛ) – може бити старији од 6 месеци ;

5. ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ О ИСПУЊАВАЊУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛОВА (прописаних за образовни профил)

Потребна документа-преузми