Календар уписа и потребна докуменета

Мали календар уписних активности

КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ ШКОЛСКА 2017/18. ГОДИНА
 ИЗ КАТАЛОГА ШКОЛА СА ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА
Електротехничка школа Раде Кончар
11000 Београд Браће Грим 32 Тел: 2763062
ел. пошта: koncar@beotel.rs вебсајт: http://www.koncar.edu.rs
Електротехника
BGPA SE 4E05S Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 30 /5/ 4 год.
BGPA SE 4E23S Електротехничар процесног управљања 30 /5/ 4 год.
BGPA SE 4E27S Електротехничар мултимедија 30 /0/ 4 год.
BGPA SE 4E03S Електротехничар електронике 30 /5/ 4 год.
BGPA SE 4E08S Електротехничар рачунара 60 /10/ 4 год.
BGPA SE 4E21S Електротехничар за електронику на возилима 30 /0/ 4 год.
BGPA SE 4E04S Електротехничар енергетике 60 /5/ 4 год.
BGPA SE 4E40S Електротехничар информационих технологија – оглед 48 /0/ 4 год.

Број места за ванредне ученике, предвиђених за упис у први разред (за упис кандидата старијих од седамнаест година, тј. рођених пре 31. августа 2000. године) дат je између косих црта иза броја места за редовне ученике.

ДOКУМЕНТА ПOТРЕБНА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

1. ПРИЈАВА ЗА УПИС – пoпуњена;

2. УВЕРЕЊЕ О ЗАВРШЕНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

3. ОРИГИНАЛНО СВЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОМ ОСНОВОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ, ОДНОСНО ОРИГИНАЛНО СВЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

4. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ (ОРИГИНАЛ) – може бити старији од 6 месеци ;

5. ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ О ИСПУЊАВАЊУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛОВА (прописаних за образовни профил)

Потребна документа-преузми