Директор и помоћници директора

Ковачевић Биљана – директор школе
Телефон:
Радно време: 830-1630

Тимчић Данијела – помоћник директора за теоријску наставу
Телефон:011/2761-026
Радно време: у смени са 1. и 3. разредом

Милошевић Александра – помоћник директора за теоријску наставу
Телефон:011/2761-026
Радно време: у смени са 2. и 4. разредом

Батиница Данило – организатор практичне наставе
Телефон:011/2783–390
Радно време: у смени са 2. и 4. разредом

Јанковић Миодраг –организатор наставе за преквалификацију, доквалификацију и специјализацију
Телефон:011/2776-726
Радно време: у смени са 1. и 3. разредом