Стручни сарадници

Вулић Рада – педагог
Тел: 011/2751-666
радно време:
понедељак, среда, петак: 1330 – 1930
уторак, четвртак: 800-1400
е-mail: pedagog@koncar.edu.rs

Мандић Зорица – психолог
Тел: 011/2751-666
радно време:
понедељак, среда, петак: 800-1400
уторак, четвртак: 1330 – 1930
е-mail: psiholog@koncar.edu.rs

Затражите помоћ психолога или педагога ако имате проблем:

  • са школским успехом
  •  са тешкоћама у учењу
  •  са тремом и страховима
  •  са личним дилемама и доношењем одлука
  •  са родитељима, наставницима, друштвом из разреда
  •  у избору факултета (професионална оријентација)
  • и још…

Димитријевић Нина – библиотекар
Тел: 011/2751-666
Радно време:

 

 

 

 

 

 

 

е-mail:bibliotekar@koncar.edu.rs

библиотека школе