Стручни сарадници

Вулић Рада – педагог
Тел: 011/2751-666
е-mail: pedagog@koncar.edu.rs

Мандић Зорица – психолог
Тел: 011/2751-666
е-mail: psiholog@koncar.edu.rs

Радно време :

Браће Грим 32

ПРВА смена           1-3 ПРЕ ПОДНЕ

дани

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

           

Пре подне

педагог психолог педагог психолог
После подне педагог

 

 

ДРУГА смена         2-4 ПРЕ ПОДНЕ

дани

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

 

         
Пре подне психолог

После подне психолог педагог психолог

педагог

Сврљишка

ПРВА смена           1-3 ПРЕ ПОДНЕ

смена

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
           

Пре подне

психолог

Организатор наставе Организатор наставе Организатор наставе Организатор наставе
После подне Организатор наставе

Драгана Прелић

психолог педагог психолог

педагог

 

ДРУГА смена         2-4 ПРЕ ПОДНЕ

дани ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
           
Пре подне Организатор наставе

Драгана Прелић

педагог

психолог

педагог

 

психолог
После подне педагог Организатор наставе Организатор наставе Организатор наставе Организатор наставе

Затражите помоћ психолога или педагога ако имате проблем:

  • са школским успехом
  •  са тешкоћама у учењу
  •  са тремом и страховима
  •  са личним дилемама и доношењем одлука
  •  са родитељима, наставницима, друштвом из разреда
  •  у избору факултета (професионална оријентација)
  • и још…

Димитријевић Нина – библиотекар
Тел: 011/2751-666
е-mail:bibliotekar@koncar.edu.rs
Радно време:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентација библиотека школе