Техничко и помоћно особље

Презиме и име Послови на којима ради
Јовановић Слађан домар
Нејчев Кирил домар
Антић Олга спремачица
Дражић Драгана спремачица
Ђедовић Милијана спремачица
Ковачић Љубица спремачица
Младеновић Николина спремачица
Насковић Сунчица спремачица
Николић Снежана спремачица-курир
Нинковић Софија спремачица
Ракита Биљана спремачица
Рашковић Дивна спремачица
Тасић Јелена спремачица
Тешић Срђана спремачица
Трајковић Марица спремачица
 Цветковић Александра спремачица