Електротехничар енергетике

Пројектовање електричних инсталација и осветљења на рачунару, знања о примени нових и обновљивих извора електричне енергије и менаџмент у електротехници чине ово занимање веома перспективним. Електротехничар енергетике поседује знања из области енергетске електронике, електричних мрежа и машина, аутоматског управљања. Могућности запошљавања су у пројектантским и извођачким фирмама, електродистрибуцији, савременим индустријским погонима као и фирмама које се баве продајом и уградњом обновљивих извора енергије и енергетске опреме. (број ученика – 60)

energetika

 

Наставни план за образовни профил електротехничар енергетике