Кроз историју

Електротехничка школа „Раде Кончар“ основана је 1945. године у Београду као Школа за ученике у привреди број 3. У свом вишедеценијском раду школа је прошла кроз неколико фаза развоја.

Почетна организација трајала је до 1950. године када започиње прва фаза у развоју наше школе. Спајањем школа за ученике у привреди број 3 и 11 формирана је Школа за ученике у привреди број 8 – електроструке. Друга фаза у развоју наше школе је почела 1963. године и из овог периода датира данашњи назив школе и адреса на којој се налази. Наиме, 1965. године назив је промењен у Школа за ученике у привреди електроструке „Раде Кончар“, а 1969. школа је пресељена у нову зграду у Браће Грим 32. Трећа фаза обухвата период од 1977. године, а исте године школа мења назив у Образовни електротехнички центар „Раде Кончар“.  У замену за зграду у Крњачи, школа добија простор за практичну наставу у школској згради у Сврљишкој улици број 1 на Карабурми. Четврта фаза у развоју школе везује се за период  од 1988. године када мења назив у Електротехничка школа „Раде Кончар“, а од школске 1996/1997. године уписује ученике само на образовне профиле четвртог степена. Последња, пета фаза развоја почиње 2001. године када школа почиње да образује кадрове на петом степену.

Школа располаже добро опремљеним лабораторијама (мерење у електроници, електроника, дигитална електроника, електрична мерења, електричне машине, енергетска електроника), кабинетима (информатика, мултимедији) и радионицама за практичну наставу, док је ученицима је на располагању и блок просторија за аутоелектрику.

Електротехничка школа „Раде Кончар“ има четрдесет и четири одељења, а ученици бирају један од осам смерова из подручја рада електротехника. Квалитетан васпитно-образовни рад изводи стручан наставни кадар уз ангажовање педагошко-психолошке службе и различитих тимова који постоје у оквиру школе.