Приказ 1-10 од 256 вести

СЕМИНАР ФОРМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ

22/11/2021
0

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања реализује пројекат Подршка школи након спољашњег вредновања – иновативне праксе (у оквиру Програмске области 2 – пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и самовредновања). Општи циљ пројекта је да се оснаже наставници …

Пожури! Број места је ограничен

Упиши се!