Електротехничка школа ,,Раде Кончар“ данас има преко хиљаду ученика у 44 одељења и образује их на осам смерова из подручја рада електротехника. Настава се одвија у учионицама и кабинетима у школској згради у Улици браће Грим 32, а добро опремљене радионице и лабораторије налазе се у Сврљишкој бр.1.

Стручан наставни кадар, педагошко-психолошка служба и руководство школе труде се да ученицима обезбеде квалитетан и савремен образовно-васпитни рад.

Школски живот испуњен је часовима редовне наставе, али и ваннаставним активностима.Наши ученици учествују у раду бројних секција, а своје знање показују на такмичењима из општеобразовних  (српски, енглески, историја, физичко, ликовно) и стручних предмета (основе електротехнике, електроника, програмирање, мултимедија). У школи се организују изложбе, позоришне представе, књижевне вечери, концерти класичне музике, базар половних уџбеника, представљања високих школа и факултета, спортска такмичења, Турнир у програмирању, Дружење са науком, а ученици учествују и у хуманитарним акцијама.

Најновије вести