Матура 2017/2018.

Правилник о организацији и полагању матурског испита

Изјава о избору предмета

Пример попуњене пријаве за матуру

Предмети из којих се бирају теме за матурски испит

Електрична постројења – предметни наставник Милена Глоговац

Електричне инсталације и осветљење – предметни наставник Александар Савић

Електричне машине 4-2,3 и Електричне машине са испитивањем 4-4

Електричне мреже

Електрично покретање – предметни наставник Бранислав Пајевић

Електротермички уређаји

Микроконтролери

Обновљиви извори енергије– предметни наставник Наташа Војводић

Обновљиви извори енергије – предметни професор Александар Савић

Основе аутоматског управљања – предметни наставник Александар Савић

Основе аутоматског управљања –  предметни наставник Снежана Бузатов

Програмабилни логички контролери – предметни наставник Александар Савић

Пројектовање електричних инсталација и осветљења – предметни наставник Александар Савић

Расхладни уређаји – предметни наставник Милена Глоговац

Eлектронски медицински уређаји – предметни наставник Милош Бугарендић

Електронски појачавачи– предметни наставник Гордана Раичевић

Основе аудио технике– предметни наставник Гордана Раичевић

Основе видеотехнике– предметни наставник Драгана Јовић

Примењена аудио и видео техника –  предметни наставник Радмила Митровић

Програмирање – предметни наставници Милица Здравковић и  Гордана Танасковић

Производња мултимедијалног садржаја

Рачунари и програмирање -предметни наставник Милош Бугарендић

Рачунари – предметни наставник Радмила Митровић

Рачунарске мреже и комуникације – предметни наставник Радмила Митровић

Софтверски мултимедијални алати

Високофреквенцијска електроника

 

Предмети који се бирају за изборни- испитна питања

Електрична мерења 4-1,4-2,4-3 -предметни наставник Соња Ратковић

Електрична мерења 4-4 – предметни наставник Соња Ратковић

Електрична постројења – предметни наставник Милена Глоговац

Електричне машине 4-2,4-3 – предметни наставник Душан Савић

Електричне машине са испитивањем 4-1,4-4- предметни наставник Бранислав Пајевић

Електричне мреже – предметни наставник Весна Пуртић

Електрично покретање – предметни наставник Бранислав Пајевић

Електричне инсталације и осветљења – предметни наставник Александар Савић

Електромоторни погони – предметни наставник Милена Глоговац

Електроника 1 и 2 – предметни наставници Г.Лазић и Б. Ничић

Електроника у енергетици – предметни наставник Наташа Војводић

Електронски појачавачи– предметни наставник Гордана Раичевић

Електротермички уређаји – предметни наставник Весна Пуртић

Мерења у електроенергетици 4-1,4-2,4-3,4-4 -предметни наставник Соња Ратковић

Микроконтролери  – предметни наставник Бојан Ђокић

Основе аудиотехнике – предметни наставник Гордана Раичевић

Основе аутоматског управљања– предметни наставници  Александар Савић и Драгана Прелић

Електромоторни погони

Основе видеотехнике – предметни наставник Драгана Јовић

Примењена аудио и видеотехника

Рачунари и програмирање -предметни наставник Милош Бугарендић

Рачунари

Рачунарске мреже и комуникације

Расхладни уређаји – предметни наставник Милена Глоговац

Управљање електромоторним погоном

Високофреквенцијска електроника

Програмирање

Програмабилни логички контролери – предметни наставник Александар Савић

Електромоторни погони

Електронски медицински уређаји– предметни наставник Милош Бугарендић

Упутство за писање матурског рада из српског језика и књижевности

Упутство за израду матурског рада

Изглед матурског рада